Bảo trì hệ thống giám sát, quản lý tòa nhà BMS

Hệ thống BMS hay còn gọi là Hệ thống Building Management System BMS là hệ thống quản lý tòa nhà thông minh được đồng bộ hóa từ nhiều hệ thống khác nhau như hệ thống điện, hệ thống báo cháy, hệ thống năng lượng, hệ thống an ninh, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt hay hệ thống cảnh báo về môi trường khi có nguy hiểm. 

Hệ thống BMS ra đời đảm bảo cho việc vận hành, điều khiển tòa nhà thông minh một cách đồng bộ, thống nhất, giúp các đơn vị quản lý tòa nhà tiết kiệm thời gian, chi phí và năng lượng tiêu thụ.

Các hạng mục cần bảo trì trong hệ thống BMS

Bảo trì phần mềm trung tâm hệ thống BMS

 • Kiểm tra thông tin trên thanh “DEVICE” (Truyền thông)
 • Kiểm tra thông tin và hiện trạng tab DEVICE của phần mềm BMS.
 • Kiểm tra có THIẾT BỊ nào mất truyền thông về BMS hay không?
 • Xác định vị trí thiết bị và khắc phục
 • Kiểm tra thông tin trên thanh “TROUBLE” (Kết nối)
 • Kiểm tra thông tin và hiện trạng tab TROUBLE của phần mềm BMS.
 • Kiểm tra có THIẾT BỊ nào mất truyền thông về BMS hay không?
 • Xác định vị trí thiết bị và khắc phục
 • Kiểm tra thông tin tất cả lịch sử (All Alarm)
 • Kiểm tra thông tin trong trang All Alarm Dashboard.
 • Kiểm tra thiết bị, hoạt động bất thường.
 • Xác định nguyên nhân và khắc phục.

Bảo trì tủ điều khiển trung tâm BMS

 • Kiểm tra hình Hình dáng thiết bị
 • Xác nhận các đèn hiển thị (hoạt động bình thường)
 • Kiểm tra các cầu đấu / điều kiện lắp đặt và điểm đấu nối (chắc chắn)
 • Làm vệ sinh (Bằng máy hút bụi, chổi quét, khăn lau)
 • Kiểm tra thông tin Battery và ngày thay thế
 • Xác nhận thông tin cảnh báo lỗi (nếu có)

Bảo trì các các thiết bị SMS, DSS, SCS

Bảo trì SMS

 • Kiểm tra thông tin cấu hình hệ thống (Model No, Serial No, Ngày sản xuất)
 • Xác nhận trạng thái đèn cảnh báo
 • Trạng thái nhiệt độ bên trong
 • Trạng thái nguồn cấp, pin.
 • Trạng thái điện áp nguồn
 • Xác nhận hiện trạng ổ cứng
 • Làm vệ sinh (Bằng máy hút bụi, chổi quét, khăn lau)
 • Kiểm tra các đầu nối và dây cáp tín hiệu
 • Kiểm tra hình thức
 • Kiểm tra thời gian thay pin khuyến cáo
 • Sao lưu dữ liệu

Bảo trì DSS

 •  Kiểm tra thông tin cấu hình hệ thống (Model No, Serial No, Ngày sản xuất)
 • Xác nhận trạng thái đèn cảnh báo
 • Trạng thái nhiệt độ bên trong
 • Trạng thái nguồn cấp, pin.
 • Trạng thái điện áp nguồn
 • Xác nhận hiện trạng ổ cứng
 • Vệ sinh (Bằng máy hút bụi, chổi quét, khăn lau)
 • Kiểm tra các đầu nối và dây cáp tín hiệu
 • Kiểm tra hình thức
 • Kiểm tra thời gian thay pin khuyến cáo
 • Sao lưu dữ liệu

Bảo trì SCS

 • Kiểm tra thông tin cấu hình hệ thống (Model No, Serial No, Ngày sản xuất)
 • Xác nhận trạng thái đèn cảnh báo
 • Trạng thái nhiệt độ bên trong
 • Trạng thái nguồn cấp, pin.
 • Trạng thái điện áp nguồn
 • Xác nhận truyền thông NC-bus
 • Làm vệ sinh (Bằng máy hút bụi, chổi quét, khăn lau)
 • Kiểm tra các đầu nối và dây cáp tín hiệu
 • Kiểm tra hình thức
 • Kiểm tra thời gian thay pin khuyến cáo
 • Sao lưu dữ liệu

Bảo trì tủ điều khiển DDC

 • Kiểm tra hình thức (Hình dáng thiết bị)
 • Xác nhận các đèn hiển thị (hoạt động bình thường)
 • Kiểm tra các cầu đấu / điều kiện lắp đặt và điểm đấu nối (chắc chắn)
 • Làm vệ sinh (Bằng máy hút bụi, chổi quét, khăn lau)
 • Kiểm tra thông tin Battery và ngày thay thế
 • Xác nhận thông tin cảnh báo lỗi (nếu có)

Bảo trì thiết bị trường

 • Kiểm tra hình thức (Hình dáng thiết bị)
 • Xác nhận các đèn hiển thị (Hoạt động bình thường)
 • Kiểm tra các cầu đấu / điều kiện lắp đặt và điểm đấu nối (chắc chắn)
 • Làm vệ sinh (Bằng máy hút bụi, chổi quét, khăn lau)
 • Kiểm tra giá trị hiển thị tại BMS.

Xác nhận biên bản Nhật ký công việc bảo trì với BQLTN

Xác nhận biên bản hoàn thành công việc bảo trì với BQLTN

Các bước thực hiện công tác bảo trì hệ thống BMS

Bước 1: Theo dõi, kiểm tra các thiết bị trong hệ thống. 

Xác định tình trạng của thiết bị. Đánh giá nguyên nhân hư hỏng và sự cố. 

Bước 2: Trên cơ sở đánh giá nguyên nhân hư hỏng và sự cố của thiết bị, lập và triển khai công tác bảo trì, thay thế, sửa chữa các thiết bị bị hư hỏng. Bao gồm các nội dung như sau:

 • Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng.
 • Lập dự toán kinh phí cho các công tác bảo trì, bảo dưỡng và thay thế các thiết bị
 • Tiến hành thực hiện theo kế hoạch đã lập.

Bước 3: Thẩm tra kết quả bảo trì:

 • Đánh giá và báo cáo kết quả bảo trì
 • Lưu hồ sơ, lưu giữ tất cả các giấy tờ liên quan đến công việc bảo trì hiện tại vào hồ sơ bảo trì và sổ theo dõi, làm tài liệu cho những lần bảo trì sau.

Liên hệ ngay với INTECH Service để được bảo trì hệ thống BMS với quy trình bài bản nhất, chúng tôi cam kết chất lượng và đảm bảo tiến độ của từng hạng mục của công tác bảo trì.