Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Tên dự án:

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng


Địa chỉ:

124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng


Hạng mục:

Bảo trì thiết bị phòng sạch bệnh viện