Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Tên dự án:

BENH VIEN HOA BINH


Địa chỉ:

Tổ 10 – Phường Đồng Tiến – TP. Hòa Bình.


Hạng mục:

Cung cấp động cơ

INTECH đã thực hiện dự án Bệnh viện Hòa Bình với hạng mục là cung cấp động cơ.
Hoạt động dựa trên mục tiêu lấy khách hàng làm cốt lõi, chúng tôi luôn không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng các yêu cầu khắt khe của khách hàng.