CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA PHARMA

Tên dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA PHARMA


Địa chỉ:

Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An


Hạng mục:

Cải tạo hệ thống thiết bị phòng sạch