CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP

Tên dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP


Địa chỉ:

Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội


Hạng mục:

Lắp đặt dàn nóng