CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG VIMEXPHARM CHI NHÁNH PHÚ THỌ

Tên dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG VIMEXPHARM CHI NHÁNH PHÚ THỌ


Địa chỉ:

Khu 6, Xã Trung Giáp, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam


Hạng mục:

Thiết kế, cung cấp vật tư, thi công cải tạo phòng sạch