CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA 3H

Tên dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA 3H


Địa chỉ:

KCN Quang Minh, Đ. Võ Văn Kiệt, Mê Linh, Hà Nội


Hạng mục:

Đo kiểm, đánh giá phòng sạch