Công ty Newwing

Tên dự án:

CÔNG TY NEWWING


Địa chỉ:

KCN Vân Trung, Việt Yên , Bắc Giang


Hạng mục:

Đo kiểm phòng sạch