CÔNG TY TNHH BODYNITS TIỀN GIANG

Tên dự án:

CÔNG TY TNHH BODYNITS TIỀN GIANG


Địa chỉ:

Ấp 6, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang


Hạng mục:

Bảo trì hệ thống điều hòa