CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)

Tên dự án:

CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)


Địa chỉ:

Lô số 40-6 đường N14, khu công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh


Hạng mục:

Bảo trì hệ thống HVAC