Công ty TNHH Khu công nghiệp Công nghệ cao An Phát

Tên dự án:

CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO AN PHÁT


Địa chỉ:

Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km 47, quốc lộ 5 – Phường Việt Hòa – Thành phố Hải Dương – Hải Dương.


Hạng mục:

Bảo trì điều hoà