Công ty TNHH Mani Hà Nội

Tên dự án:

Công ty TNHH Mani Hà Nội


Địa chỉ:

Tổ dân phố Vàng, Phường Tân Hương, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên


Hạng mục:

Cung cấp máy nén, Bảo trì điều hòa, Thay máy nén SM120