Công ty TNHH Meiko Longcheer Electronics Việt Nam

Tên dự án:

Công ty TNHH Meiko Longcheer Electronics Việt Nam


Địa chỉ:

Lô 37-2, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội


Hạng mục:

Sửa chữa hệ thống đường ống