CÔNG TY TNHH SUNTECH VINA

Tên dự án:

CÔNG TY TNHH SUNTECH VINA


Địa chỉ:

Số 30LK7, đường Ngô Tất Tố, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh


Hạng mục:

Bảo trì hệ thống điều hòa chính