Công ty TNHH 4P

Tên dự án:

CÔNG TY 4P


Địa chỉ:

Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên


Hạng mục:

Bảo trì điều hoà

Công ty 4P là doanh nghiệp sở hữu hệ thống dây chuyền sản xuất được đánh giá là hiện đại bậc nhất Việt Nam, với hệ thống dây chuyền tự động, 8 dây chuyền lắp ráp, 11 dây chuyền SMT, hệ thống phòng sạch và hệ thống dây chuyền hoàn thiện sản phẩm hoạt động theo chuẩn quốc tế.
INTECH đã ký kết với 4P để triển khai dự án bảo trì hệ thống điều hòa cho nhà máy nhằm đảm bảo các tiêu chí nghiêm ngặt của phòng sạch và dây chuyền sản xuất.