1920x741 EN Web intech

INTRODUCTION

With a team of professional and experienced staff, INTECH Service provides comprehensive maintenance services for factories, buildings, hospitals, supermarkets…

OUR SERVICE

Intech Service provide overall maintenance services for many factories, commercial centers, buildings, hotels,…
Our goal is to deliver clients smooth operation, reduce incidents and risks with reasonable costs for clients.

1. Factory maintenance

Bảo trì nhà xưởng nhằm đảm bảo tuổi thọ cho mỗi công trình, đảm bảo nhu cầu sản xuất.

2. Building maintenance

Bảo trì tòa nhà giúp mọi hoạt động của tòa nhà diễn ra một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

3. Hospital maintenance

INTECH Service cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo hành tổng thể, toàn diện về hệ thống phòng mổ, phòng thí nghiệm.

4. Hotel maintenance

Dịch vụ bảo trì khách sạn nhằm đảm bảo cho hệ thống khách sạn hoạt động ổn định, không bị gián đoạn.

OUR SERVICE

“Intech Service provide overall maintenance services for many factories, commercial centers, buildings, hotels,…
Our goal is to deliver clients smooth operation, reduce incidents and risks with reasonable costs for clients. “

1. Factory maintenance

Factory maintenance to ensure the longevity of each project, ensuring production needs

2. Building maintenance

Building maintenance helps all activities of the building take place most smoothly and efficiently

3. Hospital maintenance

INTECH Service provides comprehensive maintenance and warranty services for operating room and laboratory systems.

4. Hotel maintenance

Hotel maintenance service is to ensure that the hotel system operates stably and without interruption.

MAINTENANCE CATEGORIES

INTECH Service is capable of servicing maintenance services from the smallest issues to comprehensive requirements depending on cilents’ needs.

MAINTENANCE CATEGORIES

INTECH Service is capable of servicing maintenance services from the smallest issues to comprehensive requirements depending on cilents’ needs.

SERVICE PACKAGES

 

We provide a total maintenance inspection package for only 5 million VND/year,

Maintenance management package: from only 5 million VND, you will receive 4 times of inspection, diagnosis and warranty recommendations, maintenance of operating room and laboratory systems. Inspections are carried out periodically, 3 months apart or at the request of the customer.


    INTECH SERVICE COMITMENTS