Khách sạn Sheraton Sài Gòn

Tên dự án:

Khách sạn Sheraton Sài Gòn


Địa chỉ:

Hồ Chí Minh


Hạng mục:

Cung cấp lắp đặt FCU