Công ty Khải Hưng

Tên dự án:

CÔNG TY KHAI HUNG


Địa chỉ:

Villa 5 đường số 10, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


Hạng mục:

Dự án sửa chữa bồn nước