KHU ĐÔ THỊ DABACO

Tên dự án:

Khu đô thị Dabaco – Vạn An


Địa chỉ:

Phường Vạn An và xã Hoà Long – Tp.Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh


Hạng mục:

Kiểm tra rò rỉ màng lọc HEPA