Nhà máy Dorco

Tên dự án:

Nhà máy Dorco


Địa chỉ:

Đường B3, Khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam


Hạng mục:

Thi công phòng sạch đạt chuẩn GMP