Nhà máy HONDA

Tên dự án:

NHÀ MÁY HONDA


Địa chỉ:

Hà Nội


Hạng mục:

Cung cấp điều hòa TRANE