Nhà máy Nitori

Tên dự án:

Nhà máy Nitori


Địa chỉ:

KCN Quang Minh, Hà Nội.


Hạng mục:

Lắp đặt thông gió, phòng sạch, ĐH TRANE