Nhà máy Young Poong

Tên dự án:

NHÀ MÁY YOUNG POONG


Địa chỉ:

KCN Bình Xuyên 2, Vĩnh Phúc


Hạng mục:

Cung cấp thiết bị, linh kiện và Bảo trì hệ thống điều hòa thông gió