Pushmax Joint Stock Company

Tên dự án:

Công ty cổ phần Pushmax


Địa chỉ:

Vũ Thư, Thái Bình


Hạng mục:

Xây lắp phòng sạch