CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT – CN HÀ NỘI

Tên dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT – CN HÀ NỘI


Địa chỉ:

154 P. Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội


Hạng mục:

Cải tạo Phòng khám Matsuoka