CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN BẮC

Tên dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN BẮC


Địa chỉ:

Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội


Hạng mục:

Thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị phòng sạch nhà máy Richy