CÔNG TY TNHH DOOSAN ELECTRO – MATERIALS VIỆT NAM

Tên dự án:

CÔNG TY TNHH DOOSAN ELECTRO – MATERIALS VIỆT NAM


Địa chỉ:

Nhà xưởng số 3 và nhà xưởng số 4, lô NQ, khu công nghiệp Đại An, km 51, quốc lộ 5, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương


Hạng mục:

Xử lý thủng dàn