CÔNG TY TNHH MAY MẶC VIỆT THIÊN

Tên dự án:

CÔNG TY TNHH MAY MẶC VIỆT THIÊN


Địa chỉ:

Khu Đồng Sóc, Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc


Hạng mục:

Di dời, lắp đặt điều hòa nhà xưởng sản xuất số 3