Kho hóa chất Á Châu

Tên dự án:

Kho hóa chất Á Châu


Địa chỉ:

12 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương


Hạng mục:

Cải tạo