Công ty cổ phần Sữa Ba Vì

Tên dự án:

Sữa Ba Vì


Địa chỉ:

Hà Nội


Hạng mục:

Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng sạch, hệ thống điện, hệ thống thông gió, vách, trần