Công ty Cổ phần Thực phẩm Farina

Tên dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA


Địa chỉ:

Cụm công nghiệp – Hà Mãn Trí Quả, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam


Hạng mục:

Dự án xây dựng, cải tạo phòng sạch