CÔNG TY TNHH SHOWA JUSHI VIỆT NAM

Tên dự án:

CÔNG TY TNHH SHOWA JUSHI VIỆT NAM


Địa chỉ:

Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc


Hạng mục:

Bảo trì hệ thống HVAC