Nhà máy ASUZAC

Tên dự án:

Nhà máy ASUZAC


Địa chỉ:

Số 37 Đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Hạng mục:

Lắp đặt Clean Booth