NHÀ MÁY MASCOT, LÀO

Tên dự án:

NHÀ MÁY MASCOT, LÀO


Địa chỉ:

Khu kinh tế đặc thù VITA Park, Km 22, Ban Nonthong, huyện Saythany, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào


Hạng mục:

Kiểm tra & sửa chữa điều hòa, Cung cấp điều hòa TRANE, Bảo trì điều hoà, cung cấp linh kiện