Nhà máy TH True Milk

Tên dự án:

 TH TRUE MILK


Địa chỉ:

Nghĩa Đàn – Nghệ An


Hạng mục:

Thi công phòng sạch