Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam

Tên dự án:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam


Địa chỉ:

Đường Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam


Hạng mục:

Bảo trì, Bảo dưỡng AHU cho phòng mổ