CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE HÒA BÌNH

Tên dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE HÒA BÌNH


Địa chỉ:

Khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình


Hạng mục:

Cung cấp motor, bảo trì AHU