CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIHECO

Tên dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIHECO


Địa chỉ:

Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội


Hạng mục:

Thay bo mạch điều hòa