CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM

Tên dự án:

CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM


Địa chỉ:

Lô XN 01, khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương


Hạng mục:

Cung cấp và lắp đặt Airshower